Blog

In verbinding met onze medewerkers

Medewerkers gelukkig maken is bij Actief Zorg een continu proces. Wij hechten waarde aan de samenwerking die we aan gaan met onze medewerkers. Wij staan naast hen tijdens de reis die zij bij ons maken. Hoofd P&O Lizette Meertens vertelt over deze medewerkersreis.

“Ook ik begon ooit bij Actief Zorg, inmiddels vijftien jaar geleden”, vertelt Lizette. “In het begin probeerde ik me aan allerlei targets en contractlimieten te houden. Ik dacht dat het zo hoorde. Maar wat als iemand gewoon goed werk levert? Dan wil je ze toch houden? Zo besloten wij als Actief Zorg Thuisondersteuners aan te nemen, in een periode waarin zij door andere organisaties werden ontslagen. We hebben onder meer om die reden zo veel bedrijven overgenomen; wij wilden de Thuisondersteuner de erkenning geven die ze verdienen. Zij doen zo veel meer dan schoonmaken. Die erkenning bieden, daar lag en ligt nog steeds onze focus. Wij gaan uit van de kansen en mogelijkheden die mensen hebben. Vanaf de allereerste dag geven we vertrouwen om in vrijheid aan het werk te gaan.”

Warm welkom

Lizette: “We willen dat nieuwe medewerkers zich snel welkom voelen. Daarom zijn we begonnen met bijeenkomsten voor élke nieuwe medewerker. In een uur word je meegenomen in onze organisatie en onze gelukwaarden. We helpen ook bij alle praktische zaken; zo hebben we digicoaches voor medewerkers die moeite hebben met onze digitale systemen. Dit team van collega’s staat klaar om jou te helpen bij deze systemen. We zijn begonnen met een proef en willen het aanbod van digicoaches uitbreiden naar ons hele werkgebied.”

Leren en ontwikkelen

Naast het warme welkom besteedt Actief Zorg veel tijd aan leren en ontwikkelen. Iedereen heeft talenten en ontwikkelpunten, daarom proberen we samen met de medewerker te zorgen voor de juiste informatie om lekker te werken.
We hebben op YouTube bijvoorbeeld instructiefilmpjes staan om een huis schoon te maken, die worden enorm goed bekeken. We zijn nu ook aan het onderzoeken of we modules van opleidingen kunnen aanbieden. Zodat je niet een opleiding van anderhalf jaar hoeft te volgen, maar kunt kiezen voor een zinvolle module waar je geen diploma maar een certificaat voor krijgt. Denk hierbij aan een ADL-certificaat of lichte medische handelingen.”

Geluksdialogen

De reden dat Actief Zorg veel investeert in leren en ontwikkelen is breder dan Actief Zorg zelf. Lizette: “Er is een nijpend personeelstekort en de vergrijzing in Nederland vraagt om ingrijpende veranderingen. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst de zorg kunnen leveren die klanten van ons gewend zijn, willen we onze Thuisondersteuners meer taken en verantwoordelijkheden geven. Lizette: “We willen dus om meerdere redenen ondersteunen bij de groei en ontwikkeling van ons personeel. We maken de reis samen, maar we laten de medewerker vrij om zo autonoom mogelijk te handelen. Daarbij blijven we wel altijd in dialoog met elkaar. Geluksdialogen, noemen we deze gesprekvorm. Zo blijven we met de medewerker in verbinding, om te achterhalen wat hij of zij nodig heeft om lekker te blijven werken.”

Inspraak

Actief Zorg is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Daardoor kan de organisatie er niet onderuit en moet er meer gestroomlijnd worden. Toch blijft de zichtbaarheid van het individu een vereiste waar Lizette zich hard voor maakt: “We besteden veel tijd aan inspraak. Zo organiseren we spiegelbijeenkomsten waar we in gesprek gaan met klanten en medewerkers. Ook hebben we onlangs met een deel van onze medewerkers een soort Songfestival-contest gedaan, met projecten die ze mochten beoordelen. We gaven een top 10 van projecten en medewerkers mochten met punten van 2 tot 12 (douze points!) aangeven hoe belangrijk ze dit vonden. ‘Ergonomisch werken en gezond bewegen tijdens het werk’ was daar de duidelijke winnaar, met daaropvolgend ‘duidelijke communicatie’ en ’opleidingen en doorgroeien’.”
Lizette legt uit hoe ze dit meteen in de praktijk hebben gebracht: “We bieden een leasefiets aan voor meer beweging en zijn bezig met de pilot ‘in je kracht’. Tijdens deze pilot kan een coach je doorverwijzen als je ergens tegenaan loopt.”

Bevlogenheid

Om te meten of alle inspanningen ook vruchten afwerpen, houdt Actief Zorg elk jaar een medewerkersbevlogenheidsonderzoek. In 2021 kregen we hiervoor een 8,1. Lizette is daar tevreden mee, al kan het altijd beter: “We willen er echt voor medewerkers zijn. In goede en slechte tijden. Soms nemen we initiatieven zonder dat we hier door medewerkers op geattendeerd worden. Zo ondersteunen we in samenwerking met de gemeente Tilburg medewerkers met geldzorgen. We zijn dolblij met elke medewerker die de moed heeft om zich hiervoor aan te melden.”

Zachte landing

Er komt ook altijd een moment van afscheid nemen. Ook daar besteedt Actief Zorg aandacht aan. Lizette: “Wij hopen dat medewerkers met een rugzak vol kennis en geluk vertrekken. We streven naar een warme afsluiting, zodat elke medewerker een ambassadeur is voor Actief Zorg.”