onze kijk op menslievende zorg

Missie & visie

Onze missie en visie geven antwoord op de vragen: “Wie zijn wij? Wat doen wij? Op welke manier doen we dat? En heel belangrijk: waarom doen we dit?”

Onze missie - Waar staan we voor

Actief Zorg zet zich dagelijks in voor iedereen die thuis hulp kan gebruiken, en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het geluksgevoel van haar klanten.

Onze visie - Waar gaan we voor

Actief Zorg heeft Geluk Dichtbij als uitgangspunt in haar denkwijze. De GELUK-waarden zijn de basis van de manier waarop onze medewerkers (samen)werken. Deze houding helpt het geluksgevoel van onze klanten te vergroten.

Bij alles wat we doen, gaan we uit van de mogelijkheden en talenten  van mensen. Onze ambitie is om de zelfregie van zowel de klanten als medewerkers te vergroten. Wij geloven dat tevreden medewerkers bijdragen aan gelukkigere klanten.

Visueel-verslag_MissieVisie-bijeenkomst_20170416 (witte achtergrond).jpeg

Onze missie en visie gevangen in één beeld. Te zien is hoe Actief Zorg beweegt door het leven van haar klanten en van haar medewerkers. We volgen het pad, de stippellijn, en maken deel uit van iemands leven wanneer we als organisatie een verschil kunnen maken. 

Terwijl we het pad bewandelen gebruiken we de stip op de horizon, onze visie, als kompas. Deze visie geeft sturing en is ons antwoord op de vragen: wie zijn wij? Wat doen wij? Op welke manier doen we dat? En waarom doen we dit?

Hierin wordt de essentie weergegeven van wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat zo doen.

3 kernwaarden van werkgeluk

Ons motto luidt: Geluk Dichtbij. Dit geldt niet alleen voor onze klanten, maar zeker ook voor onze medewerkers. Autonomie (zelf kiezen), competentie (zelf doen) en verbondenheid zijn de 3 kernwaarden die de basis vormen voor ons (werk)geluk. Deze kernwaarden liggen dan ook ten grondslag aan onze eigen GELUK-waarden.

De vijf GELUK-waarden van
Actief Zorg

Onze missie en visie zijn gekoppeld aan de 5 GELUK-waarden. De 5 GELUK-waarden horen bij de manier waarop wij dingen doen. Ze omschrijven hoe goede thuiszorg volgens ons zou moeten zijn. En ze helpen het geluksgevoel van klanten en medewerkers te vergroten. 

    • Groei. We willen bijdragen aan het geluksgevoel van mensen, zodat ze groeien en tot hun recht komen.
    • Eigen regie. Onze klant bepaalt op welke manier we kunnen ondersteunen, zodat hij of zij zo lang en gelukkig mogelijk thuis kan blijven wonen.
    • Lef. We durven onze nek uit te steken, zijn vindingrijk, werken vanuit ons hart en nemen initiatief.
    • Uniek. Ieder mens is uniek. We willen weten wat je belangrijk vindt in het leven en waar je gelukkig van wordt.
    • Kracht. We stimuleren een krachtige samenwerking tussen medewerkers en klanten. Jouw eigen kracht is ons uitgangspunt.

écht luisteren naar waar iemand behoefte aan heeft

Geluk Dichtbij

Onze missie, visie en de 5 GELUK-waarden hebben we proberen te vangen in één zin, één slogan. Ons motto, zogezegd. En dat motto luidt: Geluk Dichtbij.

Maar wat is Geluk Dichtbij dan precies? Geluk Dichtbij betekent voor ons écht luisteren naar waar iemand behoefte aan heeft en daar naar handelen. 

Vaak gaat dat vanzelf. Soms kost het moeite. Maar het is altijd belangrijk genoeg om bij stil te staan.